Så byter du ut lampor

Varje lampa är försedd med två stycken trådar som ska ligga tätt mot lampsockeln. Ibland kan trådarna komma ur läge. Vik i så fall försiktigt tillbaka trådarna till det läge som bilden visar och prova igen.

OBSERVERA! Lampor levererade 2021 eller senare kan inte blandas med lampor som är levererade tidigare.

Anledningen är att de nuvarande lamporna har en något lägre effekt W som ger en försumbar skillnad i ljusstyrkan. Resultatet vid blandning av olika lampor blir dock avsevärd, samt förkortad livslängd på lamporna
Därför måste ALLA lamporna bytas i Järvsöbågen De lampor man tar ur som fungerar kan endast användas som reservlampor tillsammans med lampor som har samma watt.
Alla lampor till Järvsöbågen ska vara avsedd för 24 Volt, men Watt-styrkan kan variera. Viktigt är dock att samtliga tio lampor i Järvsöbågen har samma Volt OCH samma Watt.

1. Ställ Järvsöbågen på ett plant och stadigt underlag.
2. Tryck och vicka försiktigt på varje lampa (10 st).
3. Om inte det hjälper, så behöver en eller några lampor bytas.
Om du har tillgång till lampor kan följande information vara till hjälp.

1. Har du tillgång till 10 lampor så är det enklast att byta alla.
2. När du har bytt samtliga lampor och Järvsöbågen lyser, kan du testa de utbytta lamporna i lamphållarna. Oftast är det en lampa som då visar sig vara trasig. De övriga lamporna kan du behålla och använda som reservlampor.

1. Har du inte tillgång till 10 lampor kan du chansa på att endast en lampa är trasig.
2. Byt ut den första lampan mot en lampa som du vet är hel.
3. Byt ut den andra lampan mot den lampa du nyss tog ur den första lamphållaren.
4. Fortsätt vidare på samma sätt tills lamporna börjar lysa. Den lampa du senast tog ur är då den trasiga.
5. Ifall du med denna metod bytt alla 10 lamporna utan att lamporna tänds, är förmodligen fler än en lampa trasig. Då återstår att mäta lamporna eller testa dem i en fungerande järvsöbåge för att se vilka som är trasiga.